Inspiration For Women

Posláním klubu je inspirovat a podpořit ženy
v jejich profesním i osobním růstu.


 
Klub sdružuje zaměstnance Mondi Štětí a Mondi Štětí White Paper.

Podmínkou pro členství je zájem pracovat na svém osobním a profesním rozvoji.
Ochota sdílet své znalosti a zkušenosti a podporovat ostatní členy klubu.
Zaregistrovat se mohou i zaměstnanci, kteří jsou v mimoevidenčním stavu z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené.

Zaregistrovaní členové mají možnost zúčastnit se inspiračně vzdělávacího programu pro ženy „Úspěch není náhoda“ a využívat nabídku dalších rozvojových aktivit pořádaných klubem.

Seznam členů klubu je přístupný v rámci MŠ a MŠWP

Informace o aktivitách klubu jsou zveřejňovány na stránkách: www.zitmebavi.cz

Připojte se k nám

První inspirativní setkání26.11. 2019

Sešlo se nás celkem 30 ! Sdílely jsme své profesní a životní příběhy.

Děkuji za Vaši aktivní účast.

Těším se na další setkání.

 

Ke stažení:
<< Zpět na registraci